Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk ziet geen bezwaar in het afschieten in Gelderland van wilde zwijnen die tijdens oogstwerkzaamheden uit maispercelen opduiken.

Het gaat om maisland dat buiten de leefgebieden ligt. Dergelijk afschot was tot nu toe verboden, omdat handhavers het schieten op uittredende dieren als een vorm van drijfjacht zagen. Alleen standjacht is voor zwijnen toegestaan.

Lees verder op de website van Nieuwe Oogst