Het is dierenactivist en ex-raadslid Harry Voss (Partij voor de Dieren) niet gelukt om het vermoedelijk enige wilde zwijn dat nog resteert uit de bebouwde kom van Hoenderloo te jagen.

Om wilde zwijnen in de bebouwde kom van Hoenderloo een wisse dood te besparen, voerde Harry Voss uit Apeldoorn gisteren een groep drijvers aan om de dieren uit de bebouwde kom van Hoendeloo terug te jagen naar het Deelerwoud. Daartoe was een gat ter grootte van een halve vierkante meter in het raster gemaakt waardoor de zwijnen weer in hun oorspronkelijke leefgebied konden terugkeren.

Lees meer op de website van De Stentor.