De Partij van de Dieren in Provinciale Staten stelt grote vraagtekens bij de diervriendelijkheid, effectiviteit en noodzaak van de zogeheten bewegingsjacht op wilde zwijnen.

Statenlid Pascale Plusquin heeft er vragen over gesteld naar aanleiding van een artikel in De Limburger.

De partij beschouwt de bewegingsjacht als een vorm van drijfjacht, omdat bij deze jachtmethode de dieren richting jagers worden gedreven. De klassieke drijfjacht is verboden. Volgens jagers is er een groot verschil tussen bewegingsjacht en de oude drijfjacht.

Lees meer op de website van De Limburger.