Om de explosieve groei en de bijbehorende overlast van wilde zwijnen terug te dringen, pleit de zogenaamde ‘zwijnentafel’ in de regio Heeze-Leende voor het toestaan van drukjacht. Hoewel een toenemend aantal zwijnen wordt afgeschoten, stijgt ook het aantal aanrijdingen en wordt de schade aan gewassen ook niet minder. Het regionale overleg wil nu dat de provincie in actie komt.

‘Wat er vooral nodig is, is dat er meer ruimte komt om het goed te kunnen bejagen. Dan denk ik in bepaalde situaties aan drukjacht,’ zegt burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende in het onderzoek Wilde Zwijnen.

Lees meer op de website van KRO-NCRV.

Foto: ANP