Opinie: De auteur van dit artikel, Paranka Surminski, is Statenlid van de Partij voor de Dieren. Het wild zwijn is een oer-Brabantse soort die in onze natuur thuishoort. Zijn aanwezigheid blijft niet onopgemerkt, niet in de laatste plaats bij jagers, stelt Surminski.

Om hun hobby te beschermen presenteren ze zich als redder van de maatschappij en beschermer van de natuur, maar in dat verhaal worden de nadelen van jacht buiten beeld gehouden, feiten verdraaid en worden zaken uit proportie getrokken. Helaas wordt dit klakkeloos overgenomen door media en provincie met het desastreuze gevolg dat de deur nu open gaat voor de controversiële drukjacht op wilde zwijnen. Ondertussen raken diervriendelijke alternatieven steeds meer op de achtergrond.

Hobbyjagers

Opnieuw krijgen de hobbyjagers met deze drijfjacht hun zin, waardoor Brabant ondertussen een jachtwalhalla is geworden. Eerder werden al omstreden experimenten gedaan met vangkooien, daarna kwam de roep om nachtkijkers. Recent vroeg de provinciale VVD om meer mogelijkheden voor afschot. En nu gaat de deur open voor drukjacht.

Lees meer op de pagina van ED.