De Partij voor de Dieren (PvdD) wil een jachtverbod op zwijnen op de Veluwe. Door de droogte zijn de dieren ernstig verzwakt. De partij hoopt daarmee vooral de jonkies te kunnen redden. De partij heeft de kwestie aangekaart bij de regering.

PvdD-Kamerlid Femke Merel van Kooten wijst erop dat wilde zwijnen door de droogte op de Veluwe al in het nauw zijn gedreven. Op pasgeboren jongen jagen is onethisch en moet verboden worden, zegt ze. ,,Het zonder noodzaak bejagen van pasgeboren biggetjes die in een noodsituatie verkeren is meedogenloos.”

Lees meer op de website van De Stentor.
foto: Eric van ‘t Woud