Op de Veluwe hebben het voorbije jaar liefst 604 mensen een wild zwijn voor hun wielen gekregen. Dat is twee keer zoveel als in het beheerjaar 2016/2017.

Volgens de Faunabeheereenheid Gelderland is de verdubbeling te verklaren door de grotere aantallen wilde zwijnen op de Veluwe. Op het toppunt – hartje zomer – waren dat er ruim 6000. Ook het relatief lage voedselaanbod speelde een negatieve rol. Om niet te verhongeren moesten de varkens actiever op jacht naar voedsel. Daardoor staken ze vaker de weg over met een groter aantal botsingen als pijnlijk gevolg.

Lees meer op de website van De Stentor.