Mensenterreur

Met afgrijzen en ergernis heb ik het artikel “Epe gebukt onder de zwijnen” gelezen (de Stentor, 20 september). Volgens fractievoorzitter Ruud Jager van de lokale VVD gaat Epe gebukt onder zwijnenterreur en is er meer afschot nodig.  Ruik en proef ik hier weer de jagerslobby? Jagers tellen én bepalen dus het aantal wilde zwijnen.

Het woord “terreur” kan sowieso nooit gelinked worden aan een dier, in dit geval het wilde zwijn. Terreur wordt alleen maar door de mens gepleegd. Waarom zijn er mensen die alle dieren waar ze menen last van te hebben altijd maar willen doden. Moeten wij juist geen waarde hechten aan de weinige natuur die we nog hebben en aan het samenleven met dieren? Wij zijn toch niet de enige wezens op deze planeet?

Volgens Ruud Jager regent het klachten over omgewoelde tuintjes en weilanden. Zijn mensen niet zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenst bezoek? Als je ervoor moet zorgen dat inbrekers je huis niet kunnen bezoeken, kan je door een deugdelijk hekwerk ook voorkomen dat je tuin en/of weiland wordt omgewoeld.

Mensen durven het bos niet meer in? Een wild zwijn is bang voor mensen, daar hebben de jagers wel voor gezorgd. Zijn er verhalen bekend van mensen die zijn aangevallen door een wild zwijn? Een moeder zal altijd haar jongen beschermen, daag ze dan niet uit door ze te dicht te benaderen.

LTO pleit weer voor de drijfjacht. Deze wrede jachtvorm werd in 2002 wettelijk in Nederland verboden.  Het moet niet gekker worden, de impact van jacht op een populatie is sowieso al desastreus.

Deze hetze tegen het wilde zwijn dient geen enkel ander doel dan “het genot van de jacht”. In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Jagen? Natuurlijk niet!

R. Storm van Leeuwen, Epe

Wij van de zwijnensociëteit vinden het positief dat dergelijk opiniestuk ook een plek krijgt in de krant,