DEN BOSCH – Brabant is niet verplicht om wilde zwijnen koste wat kost uit de provincie te weren. Dat blijkt uit een document dat het Ministerie van Landbouw heeft opgesteld.

De discussie over het groeiend aantal zwijnen in de provincie laait weer in volle hevigheid op vanwege de Afrikaanse varkenspest. Het provinciebestuur hanteert, althans op papier, al jarenlang een ‘nulstandbeleid’. Dat klinkt alsof er in principe geen zwijnen in Brabant voor zouden mogen komen. En zo wordt de nulstand ook door het overgrote deel van de betrokkenen uitgelegd.

Maar dat uitgangspunt berust op een misverstand, meent gedeputeerde Johan van den Hout (SP). ,,De term nulstand wil niet zeggen dat hier geen wild zwijn mag zijn”,  stelt hij. ,,Het betekent slechts dat hier geen zwijn hóeft te zijn. We hebben geen zorgplicht om de soort in stand te houden.”

[…]

Lees meer op de website van ED.

foto: © ANP XTRA