Het CDA Gelderland maakt zich grote zorgen over de opmars van Afrikaanse varkenspest in Belgie. De partij wil dat er maatregelen worden getroffen om besmetting en verspreiding in Gelderland te voorkomen.

In België is de ziekte tot dusver bij 32 dieren geconstateerd. Daardoor groeit de onrust onder Gelderse veehouders, stelt het CDA. De herinnering aan de varkenspestepidemie die 1997 wild om zich heen sloeg, ligt bij veel boeren nog vers in het geheugen.

Volgens het CDA moet de provincie de pijlen in eerste instantie richten op de populatie wilde zwijnen in gebieden in Gelderland die gevrijwaard horen te zijn van deze dieren. In deze zogenaamde nulstandgebieden lopen echter nog altijd varkens rond, weet Statenlid Engelina van Steenbrugge. ,,Deze zwijnen vormen een verhoogd risico en zijn een extra gevaar voor verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest.” Het CDA vindt dat alle zwijnen in de nulstandgebieden geschoten moeten worden […]

Lees meer op de website van De Stentor.