De grote droogte in de zomermaanden en de 6,4 miljoen kilo eikels en beukennootjes nu geven 2018 wat de wilde varkens betreft een tweeledig gezicht. Aan het begin van de zomer op de Veluwe ruw geschat 5.700 dieren; door afschot is dat met 1.250 afgenomen tot 4.450.

Gegevens die we krijgen aangereikt door de Vereniging Wildbeheer Veluwe. De gevolgen van de grote droogte zijn nog niet in beeld. Verwacht wordt dat het aantal dode biggetjes vrij groot zal zijn waardoor het getal van 4.450 met zeker 1.000 kan worden gereduceerd.

Op dat aantal komt nog weer vrij veel in mindering door de beperkte bewegingsjacht waarvoor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het licht op groen heeft gezet. Dat laatste heeft te maken met de varkenspest (APV) die in België heerst. […]

Lees verder op de website van Veluweland.