‘Everzwijnen vervullen een sleutelrol in onze natuur.’ Dat zegt Landschap vzw. De organisatie maakt zich boos over de ‘stemmingmakerij’ door de Boerenbond, want de Boerenbond pleit ‘voor een doortastende aanpak van de overpopulatie van everzwijnen’.

In de regionale pers, zeker in Limburg, verschijnen vaak foto’s van particulieren bij hun volledig omgewoelde tuin. Of van boeren bij hun verwoeste akkers. De daders zijn telkens dezelfde: everzwijnen.

En er is meer, zegt de Boerenbond: ‘Hierbij komt nu nog de dreiging dat everzwijnen de Afrikaanse varkenspest zouden kunnen uitdragen.’

De Boerenbond pleit dan ook voor de aanstelling van een everzwijncoördinator die ervoor moet zorgen dat betrokken partijen sneller rond de tafel komen en duidelijke afspraken maken.

Lees meer op de website van De Standaard.