Geachte raadsleden van de gemeente Heerde,

Enkele weken geleden was er commotie over de wilde zwijnen die op de afrit van de A50 liepen. Uw interim burgemeester de Graaf gaf in de media aan dat er een levensgevaarlijke situatie aan het ontstaan is. Hij stelde voor om het “probleem” aan de voorkant aan te pakken door intensieve bejaging met het geweer als enig alternatief.

Na deze uitlating ben ik wederom persoonlijk poolshoogte gaan nemen. Enkele waarnemingen van mij zijn in De Stentor van 19 oktober jongstleden gepubliceerd.

Via uw gemeente-site heb ik ook contact gezocht met uw burgemeester de heer de Graaf. Hierop heb ik tot nu toe geen antwoord heb ontvangen.

Graag wil ik mijn bevindingen én oplossingen met de gemeente delen, zodat er niet naar het geweer hoeft te worden gegrepen. In het kort gaat het over de volgende probleempunten:

1. Er zitten geen wildroosters in de weg bij de afrit naar de A50.

2. Het hek langs de Kamperweg aan de Heerdense kant van de weg is maar een paar honderd meter doorgetrokken. Het hek is geen 200 meter (zoals ik in het aan het bericht aan uw burgemeester eerder al heb aangegeven), maar slechts 60 meter.

3. Bij het viaduct naar het Heerderstrand, de Ossenbergweg, zit aan de Heerdense kant links een gat in de afrastering naar de A-50.

4. Eerder deze week hebben we, door de storm eerder dit jaar, beschadigd hekwerk aangetroffen. Na het verwijderen van de bomen is het hekwerk niet hersteld en kunnen reeën en herten er makkelijk overheen naar de A50. Voor de plek: zie onderstaande foto en kaartje.

Mijn adviezen in deze zaken zijn de volgende:

  • breng wildroosters aan nabij de viaducten;
  • trek de afrastering langs de Kamperweg door de Kamper Klippen, want langs dit stuk bos heb ik de meeste zwijnen sporen gevonden;
  • de twee gaten en de beschadigde afrasteringen moeten natuurlijk hersteld worden, dit had allang gebeurd moeten zijn.

Ik hoop dat u snel met deze diervriendelijke oplossing het “probleem” voortvarend in orde wilt maken zonder een schot te hoeven lossen en zoals ik al memoreerde kunnen goede afrasteringen en wildroosters hier voor zorgen, mits men deze ook regelmatig controleert en herstelt indien nodig.

Zwijnen zijn slimme opportunisten en weten kleine gaten snel te vinden en kunnen zich zelfs onder de afrastering door graven binnen 20 minuten. Met andere woorden: afrasteringen dienen allemaal tot een adequate diepte te worden ingegraven.

Mocht u ter plaatse nog extra uitleg willen hebben, dan kom ik graag naar Heerde om u ter plekke bij te praten.

 

Met een vriendelijke groet,

Harry Voss

Namens de Zwijnensociëteit
onderdeel van de Faunabescherming