REGIO – De provincie Overijssel verleent een opdracht aan een geselecteerd aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren om wilde zwijnen te schieten in heel Overijssel vanwege de dreiging van Afrikaanse varkenspest.

De provincie verleent aan hen ook ontheffing om in de nachtperiode te schieten met behulp van hulpmiddelen die dat mogelijk maken, en met een geluiddemper op het geweer. […]

Lees meer op de website van Dalfsennet.