U  wilt lid worden van de Zwijnensociëteit, maar dat voorrecht is niet iedereen gegeven.
Als lid van deze sociëteit moet u wel voldoen aan deze tien voorwaarden:
  1. U bent honderd procent bondgenoot van het wilde zwijn.
  2. U wijst het schieten op deze prachtige dieren af.
  3. Mochten er zich onverhoopte problemen voordoen in het leven van wilde zwijnen, dan zet u zich actief in voor het vinden van diervriendelijke oplossingen.
  4. U heeft een duidelijk idee, of bent bereid mee te denken over een zwijnvriendelijke inrichting van de Veluwe.
  5. U laat zich nimmer buiten de sociëteit negatief uit over andere leden.
  6. Bij negatieve uitlatingen over aantallen wilde  zwijnen of hun bestaansrecht eindigt uw lidmaatschap van bestuurswege, hierover is géén correspondentie mogelijk.
  7. Het lidmaatschap van de Zwijnensociëteit staat alleen open voor donateurs van De Faunabescherming.
  8. U stelt alles in het werk om politici en ambtenaren voor leven en welzijn van wilde zwijnen te interesseren.
  9. U stelt alles in het werk om zwijnerijen uit de jachtwereld openbaar te maken.
  10. U onthoudt zich principieel van de consumptie van wilde zwijnen op straffe van verlies van het lidmaatschap van de Zwijnensociëteit.

Bent u nog geen lid van de Faunabescherming? Klik dan eerst hier en wordt donateur.

Bent u al wel donateur, dan bent u niet automatisch lid van De Zwijnensociëteit. Geef u hieronder op en wij houden u op de hoogte van acties en ander nieuws.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Ja, ik wil lid worden

4 + 9 =